MENU SA1

MENU SA1

15.00 €

Soupe, Salade, Riz nature,
4 Sushi, 6 Maki