MENU SA5

MENU SA5

12.50 €

Soupe, Salade, Riz nature,
6 California Maki