MENU SA6

MENU SA6

12.50 €

Soupe, Salade, Riz nature,
4 Sushi saumon