MENU K

MENU K

14.90 €

Soupe, Salade,
4 Sushi saumon, 4 Sushi thon